Třídění a kompostování

Likvidace náletových dřevin

Likvidace náletových dřevin


Pálení klestu, úklid pozemku
Třídění žulových kostek
Třídění a kompostování výkopové zeminy

Reciklace výkopového materiálu tříděním
Žulový chodník uložený do tříděné zeminy
Žulový chodník po roce používání


Výkop pařezů, čištění a rovnání okolí